iwiw Nikola Tesla, elektromos világunk alkotója

2011. december 2., péntek

Nikola Tesla, elektromos világunk alkotója

Nemrégiben élt egy ember, aki tudásával jóval meghaladta korának minden értelemben vett szakaszát. Olyan ismeretei voltak az elektromosságot és a mágnesességet illetően, amelyet a mai napig nem tudott felülmúlni senki. Nem tudjuk tudását honnan szerezte, de művei alátámasztják azt a tényt, hogy briliáns elméje volt társadalmunknak. Munkásságát ma már könnyen megértjük, mai napig hasznosítjuk, de forrását és annak időszerűségét, mai napig homály fedi. Nem csoda hogy a mai rendszer nem hordozza tenyerén ezt a nagyszerű feltalálót, mert munkássága a bárki számára elérhető, ingyen energia használatát kínálja, és ez a gazdasági alapokra épülő rendszerünknek nem lenne kamatozó. Az, hogy ezen tudás ismerete, átadása az egész emberiség javára válna, sajnos manapság nem divatos gondolkodásmód, ezért, bár eltüntetni nem tudják, de amennyire lehetséges, a róla szóló információt visszatartják, homályba burkolják. Nos, ki is ez a személy?

Nikola Tesla (Smiljan, születésekor Magyar Királyság, ma Horvátország, 1856. július 10. - New York, 1943. január 7.) fizikus, feltaláló és villamosmérnök. Életében 146 szabadalmat (ebből 112-t az USA-ban) jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció SI-mértékegységét (lásd: tesla). A világ egyik legjelentősebb és leghíresebb feltalálója, tevékenységét elsősorban az elektromosság és mágnesesség területén fejtette ki.

Nevét a világ elsősorban 1895-ben, a Niagara vízerőmű megalkotásával ismerte meg. Az erőmű átadásán személyesen meg sem jelent, mert tudta hogy nem merülhet fel semmilyen probléma, figyelmét és idejét már egy másik találmányára irányította. A váltóáram használata az iparban ekkortól indult útjára. A vízerőműből származó energia eljuttatása messzi távolságokba, egyedülálló teljesítménynek számított. Ez a siker jelentős szerepet játszott abban, hogy a Westinghouse nyerte meg az első Niagara erőműre kiírt pályázatot, amely Tesla szabadalmai alapján készült el és az ő nevét viselte. Az erőmű 1896-tól látta el Buffalo-t árammal. A váltóáramú motor talányának a megfejtése, két váltóáram használata, ami egy fázissal van eltolva egymáshoz képest. Ezzel megalkotta a többfázisú váltóáramú energia továbbító rendszer alapját. Ez a villamos alapelv volt, ami mozgásba hozta XX. századot.
Tesla az egyik legelfeledettebb fizikusok egyike. Talán ma már nem is tudják az emberek, milyen mértékben gazdagította tevékenységével a fizikai ismereteket. Népszerűtlenségét mutatja az a tény is, hogy a Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete című mű még említést sem tesz Tesláról. ...


Elektromérnökként karrierje Budapesten indult egy telefontársaságnál, a Puskás fivéreknél. Itt született első találmánya is: egy távbeszélő-erősítő. Később figyelme a mágneses indukciós motor felé fordult, majd 1882-ben a párizsi Continental Edison Company-nál dinamó tervezőként helyezkedett el. Szabadidejében Strassbourgban megalkotta az indukciós motor prototípusát. 1884-ben Amerikába hajózott. Pár centtel, egy ajánlólevéllel, néhány versével és egy repülőgép tervezetével a zsebében érkezett New York City-be. Thomas Edison cégénél New Yersey-ben kapott állást, de a két feltaláló nem fért meg egymás mellett: míg Edison az egyenáram (D.C.), addig Tesla a jobban szállítható váltóáram (A.C.) és a hatékonyabb váltóáramú berendezések fejlesztése mellett kardoskodott. 1885 májusában a Westinghouse Electric Company feje megvásárolta Tesla találmányának (többfázisú váltóáramú dinamó, transzformátor és motor) licenszét, és ez lendületet adott a versengéshez az Edison-féle egyenáramú megoldásokkal. Végül a váltóáram alkalmazása győzött. 1882-ben nemcsak feltalálta a forgó tekercs által létrehozott mágneses mezőt (rotating magnetic field), de kitűnően alkalmazta is azt elektromotorokban, többfázisú áramfejlesztőkre, átalakítókra, áramszállításra. Az ipari és háztartási eszközökben világszerte ma is a háromfázisú elektromos rendszert és az indukciós motort alkalmazzák. Tesla 1887-ben saját laboratóriumot alapított New Yorkban. Itt kísérletezett - a többi között - a később Wilhelm Röntgen által 1895-ben szabadalmaztatott X-sugarakkal. 1891-ben felfedezte az elektronikus eszközökben (például: rádió, televízió és más elektromos eszközök) széles körben használatos úgynevezett Tesla tekercset. Ez egy olyan eszköz, amellyel játszi könnyedséggel lehet akár több Mega Voltos feszültségeket előállítani, és ezzel többek között rendkívül látványos villámokat és effektusokat lehet létrehozni. Ugyanebben az évben kapott amerikai állampolgárságot. Feltaláló-erőit ekkor már "csúcsra járatta": gyors sikereket ért el az elektromos motorok, generátorok, energia-átalakítok fejlesztésében. Az 1893-as Chicago-i világkiállításon a Westinghouse - demonstrálandó a váltóáram csodáit - már a Tesla-rendszerrel világított, mely fontos tényezője volt annak, hogy a Niagara-vízesés vízi erőmű-kivitelezési projekt kivitelezési megbízását elnyerték (1895). Tesla egy 5000 lóerős erőművet tervezett ide. Így lett a XX. század hőse a váltóárammal együtt Tesla, aki több területen - mint például a távirányító, az energiaátvitel, a robottechnika - kortársai előtt járt. 1896-ban szabadalmaztatta a rádió (vevő)készüléket és publikálta vázlatait az adatátvitel alapjairól. Ezeket Guglielmo Marconi használta fel 1901-ben és 1909-ben Nobel-díjat kapott érte. Az 1912-es év Tesla számára is meghozza a Nobel-díjat, amelyet elutasít. Tesla meggyőződéssel vallotta, hogy a tudós számára - amilyen ő is - az elismerések, díjak, pénz csak üres hízelgések, míg az igazi jutalom a találmányok alkalmazása az emberek életében.

Tesla sok figyelmet szentelt cége alkalmazottaira és hűségük fenntartására is. Élete csúcsán szállodai lakosztályban élt, fogadásokat és eszmecseréket szervezett. És bár hódolt az intelligens és szép nőknek, igazán egyre sem maradt ideje. 146 találmányi szabadalmat jegyeztek be a neve alatt. New Yorkba visszatérve Tesla egy vezeték nélküli adótorony építését kezdte el J.P. Morgan befektetővel. Olyan világszerte működő kommunikációt akart kifejleszteni, amely kép- és üzenetküldésre, időjárás-jelentésre és tőzsdei gyorshírek szolgáltatására lett volna jó. A befektető kivonulása miatt azonban félbemaradt a torony, s helyette Tesla erőművi turbinákkal és más projektekkel foglalkozott. Nikola Teslát felfedezései, találmányai, víziói és tudományos előadásai miatt akkoriban médiasztárként ünnepelték. Foglalkozott üzemanyag nélküli motor lehetőségével (melyre konkrét elméletei voltak), és tömegpusztító fegyver lehetőségével is. A Faraday-dinamó által működtetett energiát elképzelése szerint pusztításra is fel lehetne használni. Valószínűleg az elektromágneses térenergiát és a Föld töltésrezgéseit, kombinálta Tesla azzal a feltételezéssel, hogy a mindenütt jelenlévő éter belső energiájának a rovására egy viszonylag kis gerjesztésnek, mint egy "szikrának" a segítségével óriási robbanást lehet előidézni éspedig a Földnek gyakorlatilag azon a pontján, ahol csak kívánja. Ehhez ki se kellene mozdulnia híres Long-Island-beli laboratóriumából, amelyet a Pierpont Morgantól kapott 150 000 dollárból épített fel, elég, ha a "szikrát" a kívánt helyre "fókuszálja". Idézek egy 1908-beli nyilatkozatából:
"Amikor a jövő háborújáról beszélek, ezen azt értem, hogy az elektromos hullámok közvetlen felhasználásán kell alapulnia, repülő szerkezetek vagy más pusztító eszközök alkalmazása nélkül... Ez nem álom. Már most fel lehet építeni egy olyan vezeték nélküli erőművet, amelynek a segítségével a világ bármely pontját lakhatatlanná lehetne tenni anélkül, hogy a környező részekben bármilyen kárt okoznánk."

A XX. század első évtizedében Tesla erőfeszítései a vezeték nélküli energiaátvitel megvalósítására összpontosultak, de az évtized közepe táján mély depresszió vett rajta erőt, amiben sok különböző tényező játszott közre: a rivális Marconi sikerei a rádiózásban, financiális problémák, a tudományos világ elutasító magatartása.
És ekkor, 1908 június 30.-án Közép-Szibériában, a Tunguzka folyó körzetében iszonyatos robbanás következett be, amelynek ereje 10-15 megatonna TNT-vel lehetett egyenértékű. Minden valószínűség szerint meteor volt, noha meteorkrátert máig se találtak. A történetünkbe pedig azért kerül be ez az esemény, mert olyan híresztelések keltek szárnyra, hogy talán az elkeseredett Tesla hozta működésbe pusztító energia-fegyverét. De miért ekkor és miért pont ott? A világ azokban a napokban a híres sarkkutatóra, Pearyre figyelt. A csalódott Tesla - a legenda szerint, - azzal akarta felhívni magára a figyelmet, hogy óriási detonációt idéz elő Peary téli szállása, az Ellesmere szigeti Alert és az Északi Pólus közötti lakatlan területen. A célzás azonban nem sikerült pontosan. Az irányzék jó volt, mert a Long-Island-i laboratóriumot és a Tunguzka vidéket összekötő hosszúsági kör pont áthalad Peary akkori szálláshelyén, de a távolság túl nagyra sikerült.

Tesla munkássága kiterjedt a fizika szinte minden ágára. Elszántságát bizonyítja az a Dantétól származó idézet melyet laboratóriumának ajtajára írt ki, hogy "Ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel". Ezt nem ok nélkül került munkahelyének falára: Tesla amellett, hogy fizikus volt "bűvészkedéssel" is foglalkozott. Egyik kedvenc mutatványa alkalmával két fémlapot tett le a helységbe, és a körülvevő levegő nemsokára egyenletes fényben izzott. Ma sem tudjuk, hogy mi lehetett pontosan ez a jelenség. (Nem szabadalmaztatta ezt a készüléket.)

Másik érdekesség, hogy olyan fénycsövek mutatott be, melyek anélkül világítottak, hogy bármilyen vezeték csatlakozott volna hozzájuk; bárki a kezébe foghatta vihette ide-oda, a cső vagy a gömb állandóan fényt sugározott. A fénycső titkát ma már ismerjük, és azt is, hogy induktíven kapcsolt nagyfrekvenciás áram folyt rajtuk keresztül.
Tesla olyan motorokat mutatott be, melyek csak egy dróttal voltak a hálózathoz kötve, a másik vezeték helyett a levegőben terjedt az energia. Ekkor kezdte emlegetni, hogy olyan mororokat is lehet csinálni, melyekhez egyáltalán nem kell semmiféle drót, sőt a térben energia van, mindenki számára elérhető módon. A következő módon fogalmazta ezt meg: "Eljön az idő, amikor majd nem kell (nagyfrekvenciás váltóáram segítségével) továbbítani energiát. Egyáltalán nem lesz szükség az energia szállítására. Néhány generáció múlva gépeinket olyan energia fogja hajtani, ami az univerzum minden pontjában rendelkezésre áll. Ez az ötlet egyáltalán nem új. Anteus gyönyörű legendájában már megtaláljuk, aki a földből kapta az erejét. A térben mindenütt energia van. Statikus vagy kinetikus ez az energia? Ha statikus, akkor reményeink hiábavalóak, ha kinetikus, akkor - és ezt biztosan tudjuk - pusztán idő kérdése, hogy az ember mikor fogja megoldani, hogy gépeit a természet kerekeihez közvetlenül kapcsolja."


Tesla gyakran bemutatta az un. "széngombos lámpáját", ami egy gömb alakú vákuumcső volt. Itt egy egyetlen elektróda egy kör alakú, szénből készült lapos lemez volt, és a nagyfrekvenciás áram hatására a gáz folyamatosan rezegve a cső belsejében izzásba jött, és gyönyörű fényt adott. Az elektróda állandó bombázása tette lehetővé ezt a jelenséget, az elektróda körül a ritkított gáz - plazma - nagy sebességgel, frekvenciával rezgésbe tudott jönni. Tesla tudta, hogy a töltött levegőrészecskék nemcsak itt, a lezárt üveggömbben mozognak, hanem a természetben is megtalálható ez a kozmikus sugárzás, sőt az északi és a déli fény is ezen a jelenségen alapul. Tesla azt állította, hogy sikerült megmérni a kozmikus sugarak energiáját, és több millió voltot tett ki.

A Tesla-tekercs

Tesla találmánya az Univerzum kifogyhatatlan energiájához, az éterhez biztosít hozzáférést. Egy jól működő Tesla-tekercs segítségével ingyen energiához (másnéven nullaponti energia vagy éter) lehet jutni, ami azt jelenti, hogy nagyobb a szerkezet kimeneti energiája, mint a bemeneti, vagyis a "semmiből" nyertünk energiát a működése közben (működési hatékonysága nagyobb, mint 100%). Egy ilyen tekercs jóval több, mint egyszerű transzformátor: kibocsátott impulzusaik gyorsabban terjednek, mint a fény, minden anyagon képesek áthatolni (Faraday-kalitkákon is, ami mutatja, hogy nem elektromágneses jellegűek), nagy távolságokra képesek utazni gyengülés nélkül, mely drótnélküli energiaátvitelt tesz lehetővé, valamint ingyen energia kinyerésére képesek. Lássuk, hogy fedezte fel Tesla ezt a hihetetlen dolgokra képes szerkezetet!

Nagyfeszültségű áramkör nyitásakor vagy záráskor egy rövid, nagyfeszültségű kisülés keletkezik (biztos, hogy mindenkinek beugrik a kép, amikor régebbi filmekben vagy régi kort ábrázoló filmekben felnyomnak egy hatalmas kapcsolót, amit szikrázás követ), ami az ő korában számos technikus halálát okozta, és amit ő diszruptív kisülésnek nevezett. Tesla a laboratóriumában nagyfeszültségű dinamó és szikraköz (hasonló az autó gyújtógyertyájához) segítségével modellezte a jelenséget. A szikraközön működés közben gyors, rövid feszültségimpulzusok haladtak át, melyek során a közelben állók a bőrükön nyomást érzékeltek. Tesla először azt gondolta, hogy valamiféle fizikai anyagból álló hullámok okozzák ezeket az érzéseket. Ezt elvetette, mikor rájött, hogy semmiféle anyag nem képes feltartóztatni a hullámokat - emiatt nem lehetnek elektromágneses hullámok sem. Ezután növelni kezdte a feszültséget és az impulzusok gyorsaságát, és úgy találta, hogy ez a bőrön érzékelhető nyomás nagyságát is megnövelte. Kísérletei során kiküszöbölte a szikraközön áthaladó kisülés visszafelé vándorlását, mert ez csökkentette az eszköz hatékonyságát. Mikor a nagyfeszültségű impulzus átugrott a szikraközön, a vezető anyagának elektromos ellenállása megakadályozta, hogy azonnal áram tudjon folyni rajta. Megfelelően gyors impulzusokkal Tesla teljesen megakadályozta, hogy áram folyjon a vezetőben a szikra átugrása után, ami aztán visszafele sem tudott távozni; Tesla ezáltal sikeresen elválasztotta a feszültséget az áramtól. A tiszta elektromos potenciál (azaz feszültség) ezután érzékelhető lökéshullámokban távozott a szikraközből. Tesla úgy gondolta, hogy a feszültséget az éter áramlása hozza létre a vezetőben, és az éter közegében terjednek az elektromágneses hullámok. Ez az éter fénysebességnél nagyobb sebességgel volt képes haladni és minden anyagon áthatolt; ez az anyag lehet az Univerzum alapanyaga. Tesla diszruptív kisülései longitudinális hullámokat hoztak létre az éterben, melyek terjedési iránya megegyezik a rezgési irányukkal (ilyen hullámok a hanghullámok is). Ezeket a hullámokat néha "skaláris" hullámoknak hívják (innen ered a skaláris fegyver vagy skalárfegyver elnevezés, ami az éter hullámait használó fegyvereket jelent). Tesla a kísérletei során rájött, hogy a kisülések időtartama és gyakorisága fontos tényező volt a biztonság szempontjából. A kisülés időtartamának csökkentésével és frekvenciájának növelésével a kisülés egyre veszélytelenebb volt az emberre nézve. Nagyobb frekvenciájú (tehát gyakoribb), rövid kisüléseknél teljes egészében megszűnt a fájdalom, a csípés valamint a hőhatás is, de a nyomás érzése megmaradt. Ezért volt az lehetséges, hogy gépeinek működés közben Tesla nyugodtan üldögélhetett a csapkodó szikrák mellett, ugyanis azok nem voltak rá veszélyesek. Ezt láthattuk a The Prestige (A tökéletes trükk) című filmben is, valamint, ha Tesla engedte az étert keresztülfolyni a testén, világított az égő a kezében. Ha Tesla a szikraköz közelébe kondenzátort helyezett, az feltöltődött, valamint fémlemezzel összekötött égő világított. Ezek alapján rájött, hogy a rendszert drótnélküli energiaátvitelre is lehetne használni. Tesla jegyzeteiben arról beszélt, hogy ily módon az egész világot energiával tudná ellátni, de még szükség volt további fejlesztésekre.
Szabadalmaztatott egy találmányt, ami során a diszruptív kisülések két vastag, rúd alakú vezetőn (primer tekercs) keresztül folynak. Ezeket egy lapos, csigavonalban haladó tekercs (szekunder tekercs) köré tekerte néhányszor, melynek drótja jóval vékonyabb volt, mint az előzőjé. A primer és szekunder tekercsek tömegét úgy állította be, hogy azok rezonanciában legyenek egymással. A szekunder tekercs egyik végét földelte (ez növelte a hatékonyságot), a másikat pedig szabadon hagyta. A szikraközből kiinduló hullámok a primer tekercs felszínén haladnak, majd átugranak a másodlagos tekercsre, mely során a feszültség hatalmas mértékben megnő, és kisülések jelennek meg a szekunder tekercs végén. Bár a konstrukció nagyban hasonlít a hagyományos transzformátorokhoz, működési mechanizmusa nagyon távol áll tőlük.
1893-ban, a drót nélküli energia továbbítását bizonyítva, létrehozott egy olyan hajó modellt, amely rádió vezérléssel működött, és az irányítást senki nem tudta átvenni a működtető fölött.
Tesla az 1. világháború idején egy olyan szerkezetet dolgozott ki, amely rádióhullámok visszaverésével jelezte, ha valami nagyobb test, például hajó közeledik. A hadsereg nem érdeklődött a találmány iránt, melyet egyébként a 2. világháborúban radarként használtak.
Tesla a húszas évek elején több érdekes szabadalmat bejelentett: termomagnetikus motorok, áram- és sebességmérő eszközök, nagyfrekvenciás mérőeszközök stb. Érdekes találmánya a lapát nélküli turbina és szivattyú. Dokumentálhatóan kidolgozott egy nagy hatásfokú sugárfegyvert, amit 1947-ben az amerikai hadsereg különösen fontosnak nyilvánított.
Utolsó éveit, szállodai szobája magányában élte, és halála is itt következett be. Nikola Tesla 1943 január 7-én hunyt el New York City-ben. A St. John katedrálisban százak vettek részt a gyászszertartásán. Három Nobel díjas közös táviratban fejezte ki tiszteletét "a világ egyik legkiemelkedőbb szelleme előtt, aki a modern idők jelentős technológiai eredményeinek a megszületésénél bábáskodott. Akarata szerint hamvait Belgrádban helyezték örök nyugalomba.
A kiérkező szervek lefoglalták minden egyes iratát, és elrejtették a világ elől, ki tudja milyen eszközöket használva a találmányai közül, gazdasági célokra fordítva azokat, megfosztva az egész világot a találmányaiból származó nagyszerű lehetőségektől. Talán szelleme nem marad örök feledésben, és titkai napvilágot látnak.

Sokan néztek most körbe kérdőn, mi történik a Földön. Sokan vagytok - szinte mindenki - akik válaszokat keresnek. Sokan gondolkodtok esténként, vajon mi zajlik most az emberi tudattal, mert szinte kivétel nélkül érezzük, hogy ezen a téren egyfajta fejlődés, tágulás van folyamatban, saját lényeinkben, és tudatunk közös mezőjében egyaránt. Nincsenek munkahelyek, jövedelmeink nagyon kevésnek bizonyulnak. Sokszor nézünk kérdőn az égre, ám az ég helyett befelé kell, hogy forduljunk. Energiaválság korszakát éljük. Ez a válság belső energiáink és az élethez szükséges külső energiaforrások válsága egyaránt. Hiába fedezünk fel új kőolaj- és földgázforrásokat, ez már nem segít. A Földanya nem tűri tovább, hogy testét kizsákmányoljuk. Nem tűri, mégpedig azért nem, mert ebből az energiaforrásból nem jut mindenkinek egyformán: ez az erőforrás mások kizsákmányolására és szolgaságban tartására szolgál; egyfajta hatalmi eszköz, mely a Teremtéssel ellentétes szándékú.
Mivel a Föld belsejében található anyag jóval sűrűbb a külső rétegekhez képest, a Föld forgásának következtében fellépő súrlódás során mérhetetlen mennyiségű elektromos potenciál keletkezik. Ez az energia a bolygónk mágneses, északi és déli pólusán keresztül "csapódik le", és egy elektromos burkot hoz létre a planéta körül. Ez az Energia a teremtés ajándéka. A szükségleteinkhez képest végtelen erőforrás. Egyetlen nemzet sem sajátíthatja azt ki. Mindenkié. Bolygónk bármely pontjáról elérhető. Nevezzük ezt az erőforrást légköri elektromosságnak. Az embereknek hallani kell erről, és az emberek hallani akarnak erről. Mindenkinek joga van tudni. A Föld egy új tudati fázisba érkezett: gondolataink és őszinte kívánságaink gyorsabban teljesülnek, mint hisszük. Érezzük ezt. Ami ma még nehezen elképzelhető, az holnap megvalósítható, holnapután pedig természetes lesz. Mert a tudat így működik.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében az oldal kezelője akkor is felelős a kommentekben elkövetett jogsértésekért, ha azokról az adott pillanatban még nem is tud, ezért a hozzászólások csak moderálás után jelennek meg.

Rólunk

Ha talán valami olyat vársz, amit te magad sem tudsz megmagyarázni, hiszed, hogy eljöhet a változás, de kevés a tény, amire alapozhatsz? A sok kérdésre, válaszok helyett, újabb kérdéseket kapsz? Hidd el, nem vagy egyedül! Gondolkodj velünk olyan témákban, amelyek tágítják tudatod! Szeretettel várunk!

Könyv ajánló

  • Drunvalo Melchizedek - Az élet virágának ősi titka I-II
  • Balogh Béla - A végső valóság
  • Balogh Béla - A tudatalatti tízparancsolata
  • Zecharia Sitchin - A tizenkettedik bolygó
  • Zecharia Sitchin - Az Istenek városai
  • Zecharia Sitchin - Dimenziókapu
  • David R. Hawkins - Erő vs. erő
  • David R. Hawkins - A valódi ÉN hatalma
  • A hetedik pecsét feltörése

Népszerű bejegyzések