iwiw 2011.11.08 - 2011.11.11

2011. október 18., kedd

2011.11.08 - 2011.11.11

2011.11.08, kedd

Lehet-e ez egy olyan dátum, amikor belépünk a negyedik dimenzióba?

Nézzük a tényeket:

1. (Szent Kolos, Szent Godfréd)

Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, de ők békességben vannak


Isten ugyanis halhatatlannak teremtette az embert, és saját hasonlóságára és képére alkotta, a halál pedig a sátán irigységéből jött a világba, és követik őt azok, akik az ő oldalán vannak. Az igazak lelkei azonban Isten kezében vannak, s a halál kínja nem éri őket. Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, távozásukat balsorsnak vélték, és végső romlásnak, hogy elmentek tőlünk, ők azonban békességben vannak, ha kínt szenvedtek is az emberek szemében, reményük halhatatlansággal teljes, kevés fenyítés után nagy javakban van részük, mert Isten próbára tette, és magához méltóknak találta őket. Megvizsgálta őket, mint az aranyat a kohóban, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Látogatásuk idején pedig az igazak felragyognak, olyanok lesznek, mint a szikra, amely a nádasban tovaterjed, ítélkeznek nemzeteken, és uralkodnak népeken, s az Úr lesz a királyuk örökké. A benne bízók megértik az igazságot, s a hívek kitartanak mellette szeretetben, mert választottjai kegyben és békességben részesülnek.

2. 2011. november 8. – Kisbolygó hold közelben

Nagyon közel halad el egy kisbolygó

Idén, november 8-án a Földhöz nagyon közel halad el egy nagyobb méretű kisbolygó. Bár a 400 méter széles objektum közelebb lesz hozzánk, mint a Hold, veszélyt nem jelent.

A 2005YU55 nevű aszteroida 2011.11.08.-án éri el legközelebb a Földet. Pontosabban a jelenlegi pályája szerint, a Föld és a Hold között halad el. ...


3. Az Elenin néven ismert, jelenleg a tudósok által meteornak tűnő objektum

Michael Salla elismert UFO kutató, aki jelenleg is földönkívüliek és az emberiség kapcsolatával foglalkozik, valamint számos kontakta és médium beszámolója alapján rendszerezi és tartja számon a földönkívüli civilizációk típusait, szándékait. Munkaterületét "exopolitikának". Mindemellett több UFO konferenciát és műsort vezet. Michael Salla a Washingtoni Amerikai Egyetem akadémikusa. Gyakran kritika áldozata az ufológia és a mainstream akadémiai közösségek ellentmondásossága miatt.


A kutató időközönként tanulmányokat ad ki, melyek leginkább földönkívüliekkel illetve világunk változásaival kapcsolatosak. A nemrégiben kiadott tanulmánya a máig rejtélyesnek mondható Elenin-üstökösről szól. Írta: Michael E. Salla Ph. D., megjelent az Exopolitics website-on 2011. július 4-én. Az Elenin üstökös egy Földhöz közeledő űrhajó vagy legalábbis egy intelligens módon vezérelt égitest - ezt állítják azok a neves előadók egy nem rég megtartott internetes konferencián, melyet a népszerű leleplező weboldal, a Project Camelot szervezett.


Számos kiszivárogtatott információkat közzé tévő, névtelen kutatótól idéztek, akik megerősítették őket abban a véleményükben, hogy az Elenin, mint mesterségesen irányított égitest a felelős a széleskörű planetáris változásokért.


Ez az internetes konferencia lerántotta a leplet az Elenin üstököst körülvevő néhány rejtélyről, és a helyzetet feltáró szakértői vélemények, mind a kiszivárogtatott információkat közzé tévők tanúvallomásai beszámolnak az Elenin mesterséges tervezettségéről és pályájának ezzel összefüggő lényeges szempontjairól. Viszont meglepő az, hogy a konferencia szervezői nem hangsúlyozták ki a nyitottabb szellemű tudományos publikációkban már részletezett jelenséget: Elenin hatását a Föld szeizmikus tevékenységére. Így egyszerre értékelve a figyelmen kívül hagyott tudományos adatokat a konferencia folyamán kihangsúlyozott rendkívüli következtetésekkel: Az Elenin üstökös, mely erős gravitációs zavarokat okoz, inkább egy vagy több Föld felé haladó csillagközi űrhajó technikai jellemzője.


A konferencia rövid összefoglalása:


Az Eleninről szóló internetes konferencia házigazdája Kerry Cassidy volt öt kiemelt előadóval, akik az üstökösről szóló kutatási adataikat vitatták meg és a vele kapcsolatos véleményüket ismertették. Az öt előadó : Richard Hoagland Dr. Joseph Farell Keith Hunter Dr. Carl Johan Calleman Andy Lloyd A konferenciát Richard Hoagland kezdte röviden ismertetve, hogy milyen jelentősége van ránk nézve az Elenin által leírt pályának, és emiatt arra lehet következtetni, hogy vagy egy intelligens irányítású égitestről van szó ( egy ősi űrhajó ), vagy egy hagyományos égitestről ( üstökös ) szándékosan mesterséges pályára állítva. Hoagland külön hangsúlyt helyezett Elenin perihéliumának ( napközelségének ) időpontjára, 2011. szeptember 11-re, mely önmagában is azt jelzi, hogy itt mesterséges tervezettségről van szó, hogy felhívja a figyelmet arra az alapvető geopolitikai eseményre, mely 10 éve éppen ezen a napon történt. Rámutatott arra is, hogy az Elenin megérkezése körüli időben halad át a Föld pálya kifelé tartó szakaszán egy másik égitest is, a 2005 YU55 jelzésű aszteroida, mely november 8-án mindössze 320.000 km-re halad el a Földtől. És talán véletlen egybeesés, folytatta Hoagland, hogy az USA katasztrófa-védelmi szervezete, a FEMA éppen egy nappal későbbre, november 9-re hirdette meg a nemzeti biztonsági riadótesztet, és ezért sok tv- és rádióállomás ez idő alatt szüneteltetné az adást - ez talán véletlen, vagy a nemzetbiztonsági vezetők már tudják, hogy valamilyen nagy jelentőségű esemény fog történni? A következő előadó, Keith Hunter, azt állította, hogy a bolygók harmonikus jeleket sugároznak, melyek befolyásolják a bolygópályákat és a szeizmikus aktivitást.


Majd a konferencia fő szervezője, Kerry Cassidy elmondta, hogy számos névtelen informátor szerint az Elenin egy intelligensen irányított űrhajó és tényként kezelik, hogy az üstököst egy űrhajóflotta vontatja. Richard Hoagland ezt megerősítve azt mondta, hogy neki is sok, információkat kiszivárogtató személy az Elenin mesterséges természetéről beszélt. Dr. Joseph Farell ezzel egyetértve elmondta, hogy az Elenin vagy egy mesterséges objektum ( irányított űrhajó ) vagy egy természetes égitest, melyet mesterséges pályára állítottak.


Ezután a konferencia talán legjelentősebb megállapítása hangzott el Richard Hoagland részéről, aki szerint az Elenin valószínűleg egy aktív, torziós (forgó) erőteret keltő generátor.


A torziós erőtér leírja azt a befolyást, amit egy forgó tárgy fejti ki a környezetére. Például a lassú forgású állandó giroszkóp esetében a megfigyelt torziós hatás majdhogynem nulla, mégis ha egy giroszkóp a 20.000 fordulat/perc sebességnél gyorsabban forog, akkor a torziós erőtér számos érdekes tulajdonságát lehet megfigyelni. Az orosz tudósok (a hatvanas évektől) vezető szerepet játszanak a torziós erőterek kutatásában. A legforradalmibb eredményeik mindeddig azt mutatják, hogy az ilyen erőterek lényegesen befolyásolják a gravitációt és a terjedési sebességük gyorsabb, mint az elektromágneses hullámoké, azaz a fényé. Nyikolaj Kozirjev orosz professzor, aki úttörője volt a torziós mezők kutatásának, kísérletileg is megerősítette (megj.: ez valószínűleg még a hatvanas években történt), hogy a forgó erőterekben a fény 109-szer gyorsabban terjed!


Az Elenin erős torziós erőtér-effektust okoz, melyet valamilyen űrhajó vagy űrhajók hoznak létre, mikor az üstökös keringési pályája mentén a belső Naprendszerbe lépnek.


4. Gondoltam magamban, ha ez az a dátum -2011.11.11.-, amit várok, és a Mátyás legenda azt mondja:


"Mindössze arra emlékszem,hogy egy öregember fölém hajolt és megkérdezte:
- Mit tudsz Istenről, gyerek? S én meg kinyögtem, nehezen mozduló nyelvvel:
- Ő teremtette a világot...!
- Színigazat mondtál, s ehhez tartsd magad - , felelte az ismeretlen szakállas vénember, s megtoldotta egy második kérdéssel:
- Ha Istennel lennél, teremtenél-e mérget? Azt mondják, akik ott voltak, hogy erre csak megráztam a fejemet, mert beszélni már nem tudtam többé...
- Az Úr se teremtett ilyesmit. De az emberek buták, s nem hiszik el, amikor mondom. Na. Amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma fölötted. Teszünk egy kis ciberét a marások helyére, hadd menjen ki belőlük a hőség, s rendben leszel, mielőtt hármat szól a fürj."

Tehát a dátum 2011.11.11.
De előtte három nappal fog elkezdődni.

2011. november 11-én délelőtt 11:11 A 11-11-11 - A Bolygó Kristály - Mer-Ka-Ba
Átalakulás és a Mester Kristályok Aktiválása - A Multidimenzionalitás Mester Kristályának Aktiválása.

2011.11.11

A felemelkedés rácshálójának újabb fázisa

A Felemelkedés Rácshálója (más néven Fény-Háló) egy újonnan létrejött energiaháló, amely körülveszi Földünket, visszatükrözi és felerősíti tudatosságunk jelenlegi felemelkedettségi szintjét. Ez egy kristály ”fény” mátrix, amely 1992-ben került lehorgonyzásra, 5 évvel a Harmonikus Konvergenciát követően. Bár már a helyén van és működik, teljes aktiváltságát 12 fázisban fogja elérni, teljes vibrációs rezgését pedig a 12-12-12-ben, tehát 2012. december 12-én. Az elkövetkező 12 évben egyedülálló módon előforduló tripla dátumok (01-01-01-től 12-12-12-ig) mindegyike numerikus fénykódokat fog hozni, amelyek megnyitják és aktiválják a fényháló 12 fő felületét.

A 20 pontos Mer-ka-ba fénytest kódolás elérhető. Icosaéder (20 pontos Krisztusi Avatar fénytest) szent geometria alakzattal. A Metatroni kulcsok tanítása alapján, vagy egyéni fókusz és komoly szándéknyilatkozattal, meditáción keresztül letölthető. A Mer-ka-ba Tri rendszer egy optimális működésével fenntartja az auramezőben a 13-20-33-as áramkört. A Mer-ka-bá-val elérhető a többdimenziós istenségünk.

A Tripla dátum portál lesz a leghatásosabb és egyedülálló nap az évben. Az emberi faj tömegei alkotják meg az emberiség hálóját és horgonyként vannak jelen a kozmikus energia aktiválásában, amely felhalmozódik majd a 144-es kristályrácsban. A 11-11-11 Atlantiszi mesterkristály tovább aktiválja a Multidimenzionális Kommunikáció kezdeti ébredését a Kristály Örvénybe.

2011 11.11, a dimenzióba lépés befejeződik, Solara szerint: 1992.01.11-2011.11.11
A legutóbbi 26000 éves létciklusa lejár a Földnek.
Más források szerint: 2011.12.21; 2011.12.31; 2012.12.12; 2012.12.21; 2003 02.19.

2012.12.21 A Föld a Naprendszer, Plejádok (Maya és Alcyone) csillaga teljes egészében belép a Fotonöv sugarába és teljesen szinkronba kerül a Nyilas csillagképben lévő Galaktikus Központtal.Plejádok

A mi napunknak 24 000 évbe telik, hogy ebben a rendszerben bejárja a pályáját és - mint az ábrán látszik - ez több szakaszra tagolódik. 10 000 év sötétségre, amit mi is ismerünk - ez van most: nappalok, éjszakák váltakozása. Utána 2 000 év teljes világosság következik, majd ismét 10 000 év sötétség és újabb 2 000 év világosság.

Most mi éppen e Foton öv felé tartunk!

Mikor belépünk a Foton Övbe, a normális, egészséges ember egy kis bizsergést fog érezni, olyasmit,  mint mikor véletlenül egy villanykörte foglalatába nyúlunk. Ezzel megtörténik az átalakulás. A Testi ember Atmoszférikussá változik.

Egy világkorszak végéhez érünk 2012-ben. Ezzel egyidőben befejeződik a föld hosszú, sötét útja, s kezdetét veszi egy több ezer éves fényes ciklus. Mint a legutóbbi időkben, ismét hatalmas változásokkal zajlik a fénybeérés. Földünk, s Napunk már korábban, 1998-ban eléri ezt a fényövet, s egyre hosszabb ideig tartózkodik annak sugarában, míg 2012-ben teljesen belemerül.

2012-től hát a Nap is, a Föld is a Központi Csillag fényében marad több ezer éven át. Az Isten lények ismét a Földön járnak. Lemállik a sötétségben töltött hosszú idők salakja. Az ember újra felfénylik. Új aranykor veszi kezdetét. Minden értelemben új - hiszen Hérakleitosszal szólva "nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba".

Ez a változás azonban már most is itt van. 2012 jelen van, ahogy időről időre mi is benne vagyunk a Központi Csillag fényében. A Shaumbra, a fény testvérisége, az indigók, a kristályok, a Buddhák és tarák a küszöb fényét jelzik. Mi vagyunk a fény, amiben egyre hosszabban tartózkodik naprendszerünk. Mi vagyunk azok, akik ma előrevetítik azt, ami 2012-ben nagy valószínűséggel az egész bolygón végigsöpör.

1 megjegyzés:

György Sóti írta...

a dátumok kissé szédítőek, de a lelki átalakulást valóban megtapasztaltam - én is... és a kristály(tiszta) Christ-Teil-tudatot is... :D

Megjegyzés küldése

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében az oldal kezelője akkor is felelős a kommentekben elkövetett jogsértésekért, ha azokról az adott pillanatban még nem is tud, ezért a hozzászólások csak moderálás után jelennek meg.

Rólunk

Ha talán valami olyat vársz, amit te magad sem tudsz megmagyarázni, hiszed, hogy eljöhet a változás, de kevés a tény, amire alapozhatsz? A sok kérdésre, válaszok helyett, újabb kérdéseket kapsz? Hidd el, nem vagy egyedül! Gondolkodj velünk olyan témákban, amelyek tágítják tudatod! Szeretettel várunk!

Könyv ajánló

  • Drunvalo Melchizedek - Az élet virágának ősi titka I-II
  • Balogh Béla - A végső valóság
  • Balogh Béla - A tudatalatti tízparancsolata
  • Zecharia Sitchin - A tizenkettedik bolygó
  • Zecharia Sitchin - Az Istenek városai
  • Zecharia Sitchin - Dimenziókapu
  • David R. Hawkins - Erő vs. erő
  • David R. Hawkins - A valódi ÉN hatalma
  • A hetedik pecsét feltörése

Követés Email-en

Népszerű bejegyzések