iwiw 2012

2012. január 5., csütörtök

2012

Most egy olyan témát próbálok megközelíteni, melyet szinte a földön élő összes ember ismer, és gondolkodott már rajta. Számos elképzelés látott már napvilágot, de az igazságot egyikünk sem tudhatja biztosan. Én szokásomhoz hűen, a logika ösvényén próbálok közelíteni a témához. Meglátásom, hogy a megoldás az egyszerűségében rejlik. Hiszem a Mayák tudását és a természettel való kapcsolat fontosságának ismeretét, mely egyfajta megoldást nyújthat az évszámmal kapcsolatos problémákra. A világnak nem lesz vége, ahogyan a hernyó halála sem az életének a végét, hanem a belőle kialakuló pillangó születését eredményezi. Egy átalakulási folyamat zajlik. Hernyóként megszületve, majd egy folyamat eredményeként szárnyakat növesztve átalakul egy olyan bogárrá, amely tovább folytatja életét, egészen a haláláig. Ezt a fajta átalakulást a természet hozta létre, akárcsak minket, embereket is. Mint a hernyó a bábjában, akként mi emberek az anyaméhben készülünk fel a reánk váró világ megpróbáltatásaira, azzal a különbséggel, hogy a hernyó már éli az életét, táplálkozik a fizikai világ valóságában, mikor egyszer csak megszűnik hernyóként létezni, bebábozódik, és tovább fejlődve egy másfajta lénnyé alakul át, mondhatjuk újra megszületik, egy új formában. De térjünk vissza a Mayák által létrehozott naptár megalkotására, mely egy 5125 éves ciklust foglal magába. Ennek a naptárnak az utolsó éve 2012. Ha kivonjuk ebből a dátumból az 5125 évet, i.e. 3113-at kapunk. Tehát ezt az évet vették a mayák az első évnek, és ezt az időszakot tekintették egy ciklusnak. Ők úgy tartották, hogy öt ilyen kisebb ciklus tesz ki egy nagy ciklust, ami 25920 évente ismétlődik. 25920/5125=5057. Az 5 ciklus mindegyike úgy volt elfogadva, mint a saját Világ Kora, vagy Teremtés Ciklusa. Ahogyan fel van tüntetve az ismerős Meso-Amerikai Nap Kövön (gyakran úgy nevezik, hogy Aztec Calender), mindegyiknek a Teremtés Ciklus a vezérelve volt, majd megsemmisítette az öt elem egyike. Az elemek név szerint: 4 Jaguár, 4 Szél, 4 Eső, 4 Víz, 4 Föld.


Evolúciónk e nagy ciklusa 2012. december 21-én, a téli napfordulóban fog beteljesedni. Pacal Votan Maya próféta üzenetet hagyott az evolúcióban levő Föld jövő generációi számára, és kinyilvánította: "Ha az emberiség meg kívánja menteni magát egy bioszferikus megsemmisüléstől, vissza kell térnie a természetes időben való életre."

Ez egy közel 26000 (25920) éves ciklus, amelyben a Naprendszer végig járja a zodiákoknak mind a 12 jegyét, s kb. 2152 (2160) évet tölt mindegyikben. Ezek az asztrológiai Körök egy-egy Világhónapot jelentenek a Nagy Kozmikus Világévben. A Sumerok, vagyis Szabirok, akikhez genetikailag közünk van (Sabartoiasphaloi), Tibetiek, Egyiptomiak, Mayák, stb. mind hivatkoznak erre a 25920 éves ciklusra misztikus hitrendszereikben. Mindegyik kiszámolt egy kalendáriumot, ezt a rendszert véve alapul. A Maya üzenetközvetítők, akik ismertek architektúrájukról, művészetükről, matematikai és tudományos teljesítményükről, maguk után hagyták névjegyeiket kőmonumentumaikban, piramisaikban, és tökéletes kalendáriumszámításaikban. Hatalmas előrelátással itt hagyták ezeket a dátumokat, hogy biztosítsák a következő generációk számára a 25920 év közelgő végpontjának ismeretét. E ciklus ugyanakkor egybe esik azzal a 25920 éves kapcsolattal, amelyben a Napunk megkerüli Alcyont, a 7 nővér, Plejádok konstellációjának központi csillagát. (A görög monda szerint: Atlasz és Pleion 7 lánya, akiket Zeusz az égen csillagkép alakjában helyezett el. Ezt a csillagcsoportot Fiastyúknak is nevezik.) A Mayák szerint a jövő (Aranykor?), mely e végpont után tárul elénk, szószerint egy "új Világkor" - egy "új Teremtés". Ez a 25920 éves ciklus a Homo Sapiens evolúciós fejlődésében tükröződik. Kollektív humanitásunk éppen most érik azzá a lénnyé, amellyé már nagyon régen be lettünk programozva. Ez olyan, mint a születés; nem az anya és nem a csecsemő az, aki irányítja, hanem maga az elsődleges ősi folyamat, melyben kibontakozik a születés sorsszerűsége. Éppen ezért 2012. december 21.-e nem az a nap, amikor egy villanykapcsolót felkattintva, minden megváltozik előttünk, hanem mi már most folyamatában vagyunk az egyik Világkorból a másikba való átmenetnek. A változások már úton vannak, és egyre jobban felgyorsulnak, amint közeledünk a kulminációs dátumhoz! ...


A mi jelenlegi hatalmas ciklusunkat (i.e. 3113 + i.u. 2012 = 5125) úgy nevezik, Ötödik Nap Kora. Ezt a periódust a 4 Föld elem irányítja. A Földnek több különböző jelentése van, köztük: mozgás, átváltás, evolúció, földrengés, navigálás, szinkronicítás, nyomkeresés, teknős, tudatosság. A Maya kalendáriumban belépünk a "Föld Ötödik Korába". Kezdődik i.e. 3113. augusztus 13.-án. Ettől a kozmikus kezdőponttól azután, minden eltelt nap pontosan számon van tartva. Dr. José Argüelles (Time and Technosphere c. munka) írja: 3113. augusztus 13.-a olyan tökéletes és pontos dátum, amit meg lehet adni az emberiség történeti kezdetének. (Ez az írásbeliség kezdetét is jelenti.) Az első Egyiptomi dinasztia nagyjából i.e. 3100, Mezopotámiában az első város megalapítása kb. i.e. 3100, a Hindu Kali Yuga i.e. 3102; és a legérdekesebb a 24 órás időbeosztás, minden óra 60 perc, minden perc 60 másodperc, és a kör beosztása 360 fokra, mind i.e. 3100-ban történt Sumériában. Ha a történelem kezdete (az írásbeliség miatt) ilyen pontosan helyezett, akkor a Világév ciklusának vége 2012. december 21.-én biztosan ugyanolyan pontosan lett kiszámolva. Az eddig elmondottak alapján a Negyedik, a rombolás Világkorát zárjuk, és előkészülünk az Ötödikre, a béke Világkorára. Az elnevezésektől függetlenül egy dolog teljesen nyilvánvaló, hogy egy új Világkorszak-világév születésének határán állunk. Az 5125 éves ciklusban 13 kisebb ciklus van, ismeretesen "13 Baktum Számolás", vagyis a "Hosszú Számolás". Mindegyik Baktum ciklus 394 év, másként 144. 000 nap. Mindegyik Baktumnak megvan a maga történelmi eposza. Például, majdnem minden Maya feljegyzés írja, hogy pontosan a 9. Baktumban (435-830 i.u.=395 év), amikor is a hatalmas Maya központok elhagyatottá váltak és virágzó kultúrájuk titokzatosan eltűnt. Senki nem tudja megmagyarázni, sem bizonyítani, miért mentek el és hova tűntek. Tehát a 9. Baktum Maya népének meghatározott sorsa volt.


A Föld lakói jelenleg a 13. Baktum cikluson utaznak át - ez az utolsó lépés (i.u. 1618-2012=394 év). Ez a ciklus ismert úgy is, mint a "Materializmus győzelme" és mint az "Anyag Transzformációja". A Maya megjósolta, hogy ez a végső Baktum a nagy felejtés ideje lesz, amelyben mi nagyon messzire fogunk sodródni a Természettel való Egység-érzetünktől és valamilyen kollektív amnéziában lesz részünk. Mint egy memória vírus, melynek hatására elkezdünk hinni egy látszólagosan limitált valóságban és megmerevedünk a lelki lényeglátással szemben, ami élteti világunkat: melynek hatására humanitásunk Ego-ja és a Természet dominálása elhatalmasodik. Beléptünk ebbe a Baktum ciklusba pontosan az után, hogy XIII. Gergely pápa 12 hónapos kalendárium rendszere felállított egy világkoordinációs szisztémát 1582-ben, majd a 12 óra hatvan perces mechanikus órát 1600-ban, mely egyébként már századok óta fejlesztődött. Ezek nem kis dolgok. Valum Votan szerint ez a két szerkezet az, ami manipulálta az emberiség "hibáját az Időben". Művi úton kreált szerkezeteket követtek, melyek azt szolgálták, hogy az ember elhatárolódjon a Természettől, hamis időfrekvencián működve természetes világunk lehatárolására. A Gregoriánus Kalendárium nem logikára, tudományra, vagy természetre alapozott. Megtagadja és eltakarja a valódi év biológiai ritmusát az emberek számára, ami a Női testben rejlik. Ez a jelenlegi világszabvány rá lett erőszakolva azokra a legyőzött népekre, akik elveszítették a földjüket éppen úgy, mint a vallásszabadságukat. A Gregoriánus Kalendárium az azt megelőző időkből fejlődött ki - Julius Cézár és a korabeli Római Birodalom kalendáriumaiból. Az óra jelenléte szülte meg azt az eszmét, hogy az idő a testünkön kívül terül el, hogy azt követhetjük egy géppel, s ülve nézhetjük, amint elrepül felettünk, tik-tak-tik-tak, mintha egy lineáris (egyenes vonalú) gyeplőbe fogható és teljesen különálló dolog lenne az organikus, hullámzó életritmustól. Az órához való ragaszkodásunk a legnagyobb akadálya annak, hogy emberi telepatikus képességeink virágozhassanak. Ez után jött a Cartes féle koordináta rendszer, amely megalkotta a pódiumot a modern matematika és "tudomány" megalapozásához. Köszönet Rene Descartes-nak, aki hírhedt mondásában "Gondolkodom, tehát vagyok" az érzékelés mennyezetét úgy alakítja át, hogy fizikai valóságunkból csak három dimenziót tart értékesnek, a negyedik dimenziót elvetendőnek tartja (Ez a lélekkel kapcsolatos!). Cartes nagyítólencséjén keresztül szemlélve a dolgokat a természet lecsökkent egy egyszerű, mennyiségi részletté, már nem egy élő, minőségi aspektusa önmagunknak, hanem valami olyan, ami rajtunk kívül áll, ami megfigyelhető, analizálható és reprodukálható, manipulálható, dominálható, mérgezhető - és végül, ha akarom, meg is semmisíthető.

A 2012-es téli napfordulónál a déli Nap tökéletesen együtt áll majd a Nap és a galaktikus tér elliptikus útjának metszőpontjával, ami ugyanakkor közeli konjunkcióban lesz a galaxis központjával is. Jenkins továbbá kifejti, hogy ez az óriási kozmikus kereszt az időben szimbolizálja a Maya életfát, amely a Maya kozmológia magva. Meghívottak vagyunk általuk ahhoz a felismeréshez, hogy mi magunk vagyunk az Idő. Mi vagyunk az Élő Prófécia. A Természet Idő összehangolt Rendje irányítja kibontakozó életeinket. Az Idő ciklusai megtalálhatók a testünkben, a Természet napi ritmusában, és a ciklus évszakaiban. Mi elfelejtettük ezt, hisszük, hogy az idő pénz, vagy maga az óraszerkezet, vagy a munkánk könyörtelen progressziója heteken, s hét végeken keresztül. Az Idő örökön változó, kibontakozik a Most, amint összerendezi az egész Univerzumot. Az Idő törvénye: Egyetlen egy Időzítő frekvencia van, ami egyesíti az egész galaktikus rendet, a leghatalmasabb alkatrészektől a legapróbbakig. Ez az időzítő frekvencia a 13:20 arány, mely megtalálható a 13 Hold Kalendáriumban ugyanúgy, mint az emberi testben: 13 fő izületünk (csuklónk) van és 20 ujjunk. Egy dolog világos - mi pontosan a sűrűjében vagyunk ennek a kritikus transzformációs (átalakuló) periódusnak! Amint ez a dátum közeledik, mi kollektíven az "öreg világ haldoklik és az új születésre vár" átmeneti fázisában lélegzünk. Földünk jelen pillanatban összes felgyorsuló energiájával, soha nem létezett ezelőtt. Mai Világunk lehetőségei és kihívásai a klimaxa (csúcspont) mindannak, ami ezelőtt végbement előttünk. Soha eddig nem növekedett az emberi népesedés 216.000 fővel naponta. Soha ezelőtt nem volt a Föld bioszférája ilyen kétes helyzetben. Az, ami ma normális viselkedésnek és élet-stílus szerinti döntésnek tűnik, semmi más, mint a modern szabvány által felállított precedens - nem szükségszerűen tükrözi a legharmonikusabb, legegészségesebb, legegyszerűbb módon való működésünket. A mi személyes feladatunk kitalálni, hogy hogyan kell élnünk integritással: döntsük el, hogy milyen igazság erősíti meg a miénket, s használjuk azt példaképül, életünket hozzá igazítván, legnagyobb harmonikus potenciálunk eléréséhez. Minden, ami most manifesztálódik belső és külső síkjainkon, tükrözi-e a profétikus idők szakrális intenzitását. Jobban, mint valaha, a bennünk és közöttünk lévő polaritások és kiegyensúlyozatlanságok egyre világosabban megmutatkoznak. Szeretet, szépség, lelkesedés és együttérzés áthatja a földet – többszintű művészi fellángolások, együttműködés, közösségi erő, gyógyító evolúció fénylik körülöttünk, megvilágosítván szellemi tiszteletünket és valódi természetünket. Ugyanakkor ugyanez a világ fuldoklik a félelemben, brutalitásban, fájdalomban és betegségekben - az aggódástól való vég nélküli szenvedés, elválasztódások, kikapcsoltság, konfúzió, elhatároltság - ezek mellett mérgező realitásként az egoista, érzéketlen harácsolás és korrupció, anyagiasság, addikciók (halmazati elkövetés) és veszélyes ignorencia (tudatlanság) burjánzik. Ez most az Idő, amikor magunkhoz kell ölelnünk mindazt, amit meggyaláztunk, vagy megtagadtunk, mert felemelkedik és megmutatkozik előttünk, hogy megtisztítsuk, és újra felszenteljük. Felelősségvállalás szükséges egzisztenciánk minden szintjén. A kozmikus klíma hatalmas gyorsasággal változik, lehetővé téve számunkra, hogy most sokkal könnyebben felfogjuk és levetkőzzük a félelmeink és limitációink (korlátozás) egoisztikus programjait, mint a múltban. A tudomány felfedte, hogy Földünk alaprezonanciájának frekvenciája gyorsul (a Föld szívdobogása), és bolygónk magnetikus tere széthullik - ez már tükröződik az állatok migrációs rendjében. Ezek a változások a Föld testében lehetővé teszik számunkra, hogy megszabadulhassunk felesleges terheinktől - mentális, fizikai és érzelmi beidegzettségektől, hitrendszerektől, viselkedésektől és programozásoktól. Ugyanakkor amire gondolunk és amire vágyunk megvalósulnak, sokkal gyorsabban, szinte észrevétlenül. Ezen idők, magaslati pontjai Földünknek. Ez egy klimax kulminációja, megvalósulván egy hatványozott szintű felismerésben, melyben minden megváltozik, és tudatossá válik. Amint egyesek számára köztudott, nagy része azoknak a genetikai potenciáknak, amivel születtünk, még alvó bennünk, de várja a felébresztést. Ez feltétlenül egy nagyon fontos aspektusa a "Felgyorsulás" idejének. Mi azt egyelőre csak elképzelhetjük, amit DNS-ünk teljes aktivitása fog eredményezni Földünk meggyógyításában. Idő "soha nem volt még ilyen érett, mint most, hogy felismerjük egymásban égitesti organizmusunk valóságát", amely állandó kapcsolatban van egymással egész bolygónkon. Amint a frekvenciák emelkednek, a negyedik dimenzióhoz fűződő kapcsolatunk folytatólagosan felgyorsul. Ez lehetővé teszi számunkra az átformálódást és mutációt, attól függően, hogy kivé váltunk eddig és hogyan éljük az életünket tovább. Lehetőségek kapui nyílnak majd meg előttünk, amit az elkövetkező 7 év kínál majd fel: álmodjuk meg bizalommal humanitásunk kiteljesedését, s ezzel együtt Földünk minden élőlényének boldogulását. Valum Votan "a ciklus lezárója", utolsó üzeneteként Pacal Votan próféciájának, leírja az emberiség sorsának beteljesülését, amint kollektíven visszalép a Természetes Időbe, a 13 Holdas, 28 napos kalendárium ritmusába. Használván ezt a harmonikus, ősi és pontos alapmérést, amivel az emberiség megteszi alaplépését ahhoz, hogy tudatosan és egységben rezonálhasson az élő Mindenséggel. "Mint a Maya, aki előttünk járt, mi is meg fogjuk érteni, hogy az út a csillagokba az érzékeken át és a gondolat megfelelő használatával érhető el." (José Argüelles)


Amennyiben a történés ciklikus, egy barátom által említett gondolat tűnik logikusnak, mely szerint a ciklus lezárultakor, az első Baktun kezdődik újra, amikor szinkronizálódnak energiáink az érkező, magasabb frekvenciájú energiákkal, de mivel létünk spirális vonalon halad egy pont felé, közelebb kerülünk ehhez a ponthoz, önmagunkhoz.


Minden Baktun, 144000 napból áll!


1. Baktun

"A csillagok korszaka"
(i.e. 3113-2718)

A Föld megnyílik a galaktikus szinkronizációs hullámnak, és távoli csillagokról érkeznek lelkek a Földre, hogy testet öltsenek itt. Céljuk, hogy benépesítsék a Földbolygót. Magas szintű civilizációk alakulnak ki. Magasrendű tudást hoznak a Földre. Ebben az időszakban Alsó és Felső Egyiptom megszilárdul (I.e. 3100), a Sumér birodalom megerősödik (I.e. 3000), és a Stonehenge építése megkezdődik (I.e. 2800). Nem kérdés, hogy létezett Atlantisz, vagy, hogy van élet a Földön kívül, más bolygókon is.

2. Baktun

"A piramisok korszaka"
(i.e. 2718-2324)

Kialakul a Föld finom teste. Megépül a Gizai piramis Egyiptomban (I.e. 2700-2600), elterjed a Sumér Civilizáció, Akkad és Úr. Megkezdődik a Bronz kor. Megjelenik a Harappa, az Indus civilizáció, és megindul a földművelés Kínában, Közép-Amerikában és az Andokban. A fáraók, a piramisok, az egyiptomi beavatási szertartások, és jelképek állnak, az Ankh kereszt, stb.

3. Baktun
"A kerék korszaka"
(i.e. 2324-1930)

Elkezdik használni a kereket, mint szállítóeszközt, és kialakul a periodikus, vagy ciklikus gondolkodás. Kialakul az írás, mint jelrendszer, és megkezdődik a fém technikai korszaka Mezopotámiában. Elterjed a harci szekér és megkezdődnek a területfoglalási háborúk. Ez a nagy Kínai uralkodók időszaka, és a Minoszi civilizációé Krétán.
Az élet, vagy a sors kereke folyton, megállás nélkül forog, és hogy semmi sem biztos, csak a változás. Tudod, hogy a tél után mindig eljön a tavasz, a rossz elmúlik, de a jó után is mindig újra hanyatlás kezdődik.

4. Baktun
"A Szent hegy korszaka"
(i.e. 1930-1536)

Új királyságok alakulnak Egyiptomban és benépesítik a Szent Hegyet a királyok völgyében. Az egyiptomi uralkodók intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy örökre megmaradjanak a dinasztiák és az Egyiptomi civilizáció. Ekkor alakul ki a balzsamozás szertartása is.

5. Baktun
"A Shang Ház korszaka"
(i.e. 1536- 1141)

Megalakul a Shang Dinasztia Kínában, elterjed a jing-jang elmélet és a kínai filozófia, megerősödik a kínai civilizáció. Ezzel egy időben megjelenik a Védikus kultúra Indiában. Közép-Amerikában új civilizációk alakulnak, mint az Olmec Maya civilizáció. A Feng Shui, az akupunktúra csodálatos hatása, a világ felosztható jinre és jangra.


6. Baktun
"A magasztos pecsét korszaka"
(i.e. 1141-747)

Az Asszír birodalom virágkora. Elterjednek a fém fegyverek és harci eszközök. Felemelkedik a Mükénei civilizáció, a Chou dinasztia Kínában és felbukkan a I Ching. Közép-Amerikában elterjed az Olmec Maya kultúra. A I Csing, azaz a Változások könyve egy olyan enciklopédia, melyből mindent megtudunk az emberi létről.

7. Baktun
"Az elme erejének korszaka"
(i.e. 747-353)

A nagy görög filozófusok kora. Ekkor élt Pythagoras, Szokratesz, Platon, Arisztotelész. Indiában megalakul a hatosztályos védikus iskola, és elterjed a buddhizmus. Kínában Lao Ce, Konfúciusz és Chuang Tzu alapozza meg a taoista és konfucionista filozófiát. Mexikóban megszületik az első Maya kalendárium.

8. Baktun
"A megváltó korszaka"
(i.e. 353. - Kr.u. 41)

Nagy Sándor birodalma, Róma felemelkedése, a kelták megjelenése Európában. Kínában a Han dinasztia kerül hatalomra és megépül a Kínai nagy fal. Indiában és Közép-Ázsiában hivatalos vallás lesz a buddhizmus. Jézus Krisztus eljövetele és a keresztény vallás megalapítása. Jézus tanításai! A Krisztusi szeretet megvalósítása. Mutassuk meg az embereknek a feltétel nélküli szeretet gyógyító erejét. Szokások: a templomba járás, ahol átérezzük az áhítatot, mely a múltból árad a lelkünkbe. Imáink igazán a szívből szólnak, hitünk, élő és igaz és más egyéb Isteni, Jézusi cselekedetek.

9. Baktun
"A tollas kígyó korszaka"
(Kr.u. 41- 435)

Megszilárdulnak a Közép-Amerikai kultúrák, és piramisok épülnek Teotihuakan központban. Mexikóban elterjednek az aztékok tudás istenének, a Quetzalcoatl (tollas kígyó) tanításai. Az azték tollas kígyó állt a Nappal a legközelebbi kapcsolatban, neki köszönték az aztékok a tudományokat, a jó erkölcsöt, a bölcs törvényeket. Ő nem kívánt emberáldozatokat, oltárára virágokat és gyümölcsöket hordtak. Teotihuacan romvárosában található Tollaskígyó templom, a Nap és a Hold piramisa, valamint a Pillangómadár temploma.

10. Baktun
"A Maya korszak"
(Kr.u. 435-830)

Megtörténik a második galaktikus Maya invázió, és felvirágzik a Maya civilizáció. Közben Mohamed megalapítja az iszlám vallást. Elterjed a hinduizmus Indiában, a buddhizmus pedig Tibetben, Koreában és Japánban. Az ázsiai és indonéz kultúrák felemelkedése. A Mayák fejlett asztrológiai tudással rendelkeztek. Minden templom, vagy piramis kapcsolódott az asztrológiához, egyik sem volt véletlenül ott, ahol volt. Írásuk hieroglifa, mely még ma sincs teljesen megfejtve. Könyveket írtak, papírra, ezek főleg irodalmi és asztrológiai művek voltak.

11. Baktun
"A háborúk korszaka"
(Kr.u. 830-1224)

Eltűnnek a Maya és a Közép-Mexikói civilizációk. A Toltékok felemelkedése, és a Chan Chan dinasztia Dél- Amerikában. A Tibeti kultúra megerősödik, Kínában hatalomra kerül a Sang dinasztia. Az iszlám és a keresztény kultúra egymás ellen fordul. Megindul a fegyvergyártás, feltalálják a puskaport. Sok a háború és annak gyötrelmei.

12. Baktun
"Az elrejtett tudás korszaka"
(Kr.u. 1224-1618)

Az iszlám egyre nagyobb hatalomra tör. A törökök megtámadják Európát, a mongolok elfoglalják Kínát. Tibet veszélybe kerül. Európában a keresztény civilizáció csúcspontjára érkezik, elterjed a reformáció. Európa központi szerephez jut. Hanyatlásnak indul a szent világ víziója (az elrejtett magok). A sötét Középkor. Minden tudás el volt rejtve az emberek elől. Titkos társaságok alakultak, ahol a szellemi vezetők így próbálták átörökíteni az ősi tudást az utókor számára.

13. Baktun
"Az anyag transzformációjának korszaka"
(Kr.u. 1618-2012)

A tudomány és a technika robbanásszerű fejlődése. Ipari forradalmak, világválságok, világháborúk. Természeti katasztrófák, földrengések, árvizek sújtják a Föld lakóit. A terrorizmus hatalomra tör, a technikai civilizáció végül teljesen összeomlik. A tudomány kimondja, hogy az anyag nem létezik, minden energia. A Föld elkezd megtisztulni, és regenerálódni. 2012-ben megkezdődik a következő galaktikus szinkronizáció.


A nagy változások kora, egy történelmileg igen fontos korba születtünk. Nem véletlenül: dolgunk van itt. Nekünk is aktívan részt kell vennünk az emberiség jövőjének pozitív alakulásában, és felkészíteni minél több embert a nagy korszakváltásra.

(a képhez: Az ekliptika, a Tejút, a sötét hasadék és a decemberi napforduló napjának precessziója a sötét hasadékkal való együttállás felé haladva. Az "A" a decemberi napforduló napjának elhelyezkedése 4000 évvel ezelőtt, a "B" 2000 évvel ezelőtt, a "C" pedig a decemberi napforduló napjának pozíciója napjainkban, azaz a 2012-es éra idején)


Végig olvasva ezeket a sorokat, sok kérdésre választ kaphatunk, de talán még több kérdés merül fel bennünk. A naptáron alkalmazott jelképek pontos jelentését nem ismerhetjük maximálisan, mert más tudatszinten voltak kitalálóik, mint mi, akik próbáljuk megfejteni őket. Találgathatunk, még ha szinte biztosak vagyunk a dolgunkban, mert találtunk logikus magyarázatot egyes kérdésekre, ne feledjük, nem hinni, hanem tudni kell. Mivel véleményem szerint a mayák fejlettebb tudatszinten voltak, mint mi, ezért egyenlőre megelégszem azzal az információval, ami bár még nem teljes, de részletei érthetőnek bizonyulnak, a további kérdéseimre, pedig tovább keresem a választ.


Bárki bármit vár ettől a dátumtól, óvatosan, többször átgondolva tegye. Egy biztos, akármi történjen, csak tanulhatunk belőle, mert kiderül, eddig helyes irányba haladtak-e gondolataink, avagy vissza kell térnünk addig a pontig, hogy másképp kell gondolkodnunk. A nagy kérdés az, hogy ez a bizonyos dátum választ, vagy kérdést hordoz-e magában? Bár én úgy gondolom, ameddig bizonyítékokat keresünk elméleteink beigazolására, még csak próbálkozunk, nem vagyunk tudatában a történések igazi mivoltjának, mert akkor a kérdések és a válaszok száma kiegyenlítené egymást, nem lennének kérdéseink, tudnánk a választ. Így ez a bejegyzés is csak egy gondolatmenet világunk sorsáról. Biztosat nem tudok, de bízom annyira a logikus gondolkodásban, hogy már hiszek benne, és eljön az az idő, mikor a hitem tudássá alakul.

9 megjegyzés:

SANTANTICA írta...

remek cikk, gratula hozzá!

Névtelen írta...

Nagyon tetszett! Köszönöm!

Névtelen írta...

Végre valaki!!! Ez így igazán rendben össze van szedve...akkor nincs is mást tenni, mint figyelni és hinni! Kívánom Mindenkinek a feltétel nélküli szeretet érzését mihamarabb!!! Henry

Névtelen írta...

A változást már érzem....

Névtelen írta...

Köszönet,hogy most élhetek,átélhetem,tudom,sokan érzik így!Elismerés a cikk írójának!

Névtelen írta...

Az univerzum, intelligens energiamező, mely egységes egészet képez. Ennek a szellemi tevékenységnek, virtuális kivetítése, a fizikai, anyagi lét. Hogy mi történik velünk, és az univerzumban, azt a mindenkori szellemi aktivítás határozza meg./St.Grál/

Névtelen írta...

Sokat gondolkozok efféle dolgokon és ami a hitet készteti az pontosan az ami feladatunk.Lehet hogy aki ezeket megérti vagyis gondol rá logikusan,az jó úton halad.Szinte lehet érezni is ami körülötted van és amit alkotsz ,amit az előző civilizációk tanitottak.Királynak is születni kell.

Unknown írta...

2x volt testen kívüli tapasztalásom, az első gyerekként és nem tudtam vele mit kezdeni, és más sem tudott rá magyarázatot adni, talán nem is vettek komolyan és ők sem értették miről beszélhetek, a második testen kívüli tapasztalásom most volt, ebből viszont elég sok dolgot megértettem, minden ember anyagtalan lét-tudat, tehát az élet értelme tuljdonképpen az, hogy felébredj az anyagi testben erre az anygtalan lét-tudatra, ekkor már tisztán látod hogy az emberi test csupán egy érzékeket összekötő rendszer, és hogy maga a személy, azaz az énképünk, csupán egy élettörténetnyi tapasztalás és tanulás általi gondolat halmaz, és ebből fogunk felébredni végső önmagunkra a szellemi lényünkre, ezzel hogy az egót eldobjuk, vége a háborúskodásnak, mert külön álló személyként élünk most, mindenki mást akar és ez vezet a vitákhoz/háborúkhoz. Az idő illúzója is megszünik, amikor testen kívül voltam nem volt idő, az is csak az elme számára létező, elme nélkül tiszta tudatként minden csak VAN, VANSÁG VAN, nincs jobb szó rá bármennyire is hülyén hangzik. Szóval kb úgy lehet elképzelni az egész ébredést, mint amikor álmodunk, álmunkban minden valósnak tűnik, aztán felébredünk és látjuk hogy csak álom volt, de álmunkban ennek nem voltunk a tudatában, és ébrenlétben sem vagyunk tudatában hogy még egy ébredés vissza van, ez a lét-tudatra ébredés, ami mindent megváltoztat.

THX írta...

Kétszer volt testen kívüli tapasztalásom, az első gyerekként egy halálközeli élmény által, akkor nem tudtam mit kezdeni a dologgal és a körülöttem élők sem, akiket kérdeztem erről.
A második testen kívüli tapasztalásom most februárban volt és ebből már sok mindent megértettem, az első megértés az volt, hogy ahogy kívűlről láttam a saját testem, az egy pillanatig megdöbbentő volt de a következő pillanatban már ráébredtem hogy AZ vagyok aki kívülről lát, nem pedig az a test amivel azonosulva éltem egész életemben, és ugyan ez igaz a személyiségre is, azaz az énre, az énképre, ez szintén egy megfigyelhető elme tevékenység kívűlről nézve, tehát lényegében egy élet történetnyi tapasztalás/tanulás gondolat halmaza, amivel azonosúlva élünk, de annyira bele vagyunk merülve ebbe az életünk folyamán énként, annyira megéljük az anyagi világot és a tapasztalatainkat, hogy nem vesszük észre azt a fix megfigyelő szemszöget ami végig velünk van. Tehát lényegében úgy kell elképzelni az egész dolgot, hogy vegyük példának az álmodást, amikor álmodunk akkor az valóságosnak tűnik egészen addig míg fel nem ébredünk, ébren viszont már látjuk és tudjuk hogy az csak egy álom volt, de álmunkban ezt nem tudtuk, csak megéltük valóságosnak, és az igazság az, hogy az ébrenléti álapotból még vár ránk egy felébredés, ez pedig a végső valóságra való felébredés, a szellemi lényünkre, a lét-tudatunkra ami anyagtalan és tudatos létforma, nem tudok rá jobb szavakat, és tulajdonképpen az egész élet értelme annyi, hogy az anyagban magára ébredjen ez a tudatosság/szellemi lényünk. Ezért vannak a fentebb leírt életciklusok, ebből a szemszögből már értelmet nyer a 2012-es új korszak váltás, amikortól kezdve gyengül a mágneses tér és az emberek elkezdenek ráébredni valódi létezésükre, és mivel egyre több ember úgymond felébred, el kezd változnia világ, mert az egó a személyes én el kezd leválni rólunk, már látjuk és nem azonoulunk vele, mert szükség volt az elme fejlődésére evolúciós szempontból és mint tapasztalati mélységet okozó eszközre, de ezen most túl kell lépnünk, mert minden ember elkülönült személyként éli meg az életét, mindenki tapasztalja valamiként ezt a világot és ebből fakad minden konfliktus, ez kicsiben vita, nagyban pedig háború és hát láthatjuk hol tart most a világ, szóval lényeges evolúciós lépés lesz felébredni/megvilágosodni valódi lényünkre, mert azzal minden megváltozik, éppen úgy mint régen amikor fejlődni kezdett az agy és megjelent a beszéd ami átformálta a világot.

Megjegyzés küldése

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében az oldal kezelője akkor is felelős a kommentekben elkövetett jogsértésekért, ha azokról az adott pillanatban még nem is tud, ezért a hozzászólások csak moderálás után jelennek meg.

Rólunk

Ha talán valami olyat vársz, amit te magad sem tudsz megmagyarázni, hiszed, hogy eljöhet a változás, de kevés a tény, amire alapozhatsz? A sok kérdésre, válaszok helyett, újabb kérdéseket kapsz? Hidd el, nem vagy egyedül! Gondolkodj velünk olyan témákban, amelyek tágítják tudatod! Szeretettel várunk!

Könyv ajánló

  • Drunvalo Melchizedek - Az élet virágának ősi titka I-II
  • Balogh Béla - A végső valóság
  • Balogh Béla - A tudatalatti tízparancsolata
  • Zecharia Sitchin - A tizenkettedik bolygó
  • Zecharia Sitchin - Az Istenek városai
  • Zecharia Sitchin - Dimenziókapu
  • David R. Hawkins - Erő vs. erő
  • David R. Hawkins - A valódi ÉN hatalma
  • A hetedik pecsét feltörése

Követés Email-en

Népszerű bejegyzések