iwiw Érzékszerveinkkel tapasztalható energiák

2011. november 20., vasárnap

Érzékszerveinkkel tapasztalható energiák

Érzékszervek

Az érzékszerveink, a minket érő információk felvételét szolgáló szervek. Az ingereket felvéve, elektromos impulzusokká alakítják, majd az idegszálakon keresztül azokat az agyba továbbítják. Öt olyan érzékszervünket tartjuk nyilván, amelyeket nap mint nap használunk. A tapintó, ízlelő, szagoló, látó és halló szervünk. De biztos hogy itt a vége? Nem lehet több? Ember és állat különbözik érzékszerveinek számától, minőségétől, vannak olyan élőlények amelyek érzékszervei még számunkra is irigylésre méltóak, pedig az evolúció alacsonyabb szintjén tartózkodnak. De nem hiába teremtette őket így a természet, az ő életükben ezen szervek elengedetlenek a fent maradásukhoz, fejlődésükhöz. Mi lesz az emberi test fizikai halálát követően, az elraktározott emlékeinkkel, gondolatainkkal, érzéseinkkel? Meghalnak velünk, vagy talán azokon az érzékszerveinken keresztül tovább élnek, amelyekkel szereztük őket?! Van erre egy jó szavunk is, amely így hangzik: örökké. Ebben a világban amelyben most élünk, ennek a szónak nem sok értelme van, mert talán mi magunk sem tudjuk mit jelent, akkor miért használjuk nyelvünk szókincsében. Amint elhagyjuk a 3D-s, energia világunkat, egy újabb energia világba lépünk, de az ottani körülményeknek megfelelő érzékszerveinket használjuk, hogy eligazodhassunk abban a világban is. Talán ezek nem akkor születnek, csak aktiválódnak. Valóban létezik egy magasabb szférákhoz tartozó energia testünk, amely rendelkezik az ehhez szükséges érzékszervekkel? Szinte mindenről elmondható, hogy aminek alkotó eleme az energia, azt valamilyen módon fent kell tartani, táplálni kell, kivéve a szupravezetőket. De mivel ismerjük ezt a létező fogalmat, feltételezhetjük hogy bennünk is van egy. Véleményem szerint e világbeli halálunkkal, csak a fizikai testünk veszti el földi energiáit, mivel szívünk, agyunk leáll, nincs ami táplálja, elbomlik. De a fénytestünk energiái tovább élnek, folytatják az egyén rögös útját a célig, új fajta érzékszerveket használva. Ezen fénytest energiáit ami létrehozta, valamiféle szupravezetőként, talán örökké fent tartja. Ráhangolódunk erre az új energiaszintű világra, ami talán folyamatként zajlik. Ha valami olyat érzékelünk jelen világunkban, amit nem tudunk érthetően megmagyarázni magunknak, érdekes élményként megélve, valamilyen formában elraktározzuk elménkben, és átlépünk rajta. Amennyiben nincs még információnk a reánk váró életekről, új hatásként megélve, új élmények várnak ránk. Ha még nem látjuk egyértelműen az új dimenzió kínálta lehetőségeket, de már képesek vagyunk észlelni valamiféle változást a téridőben, ha nyitottak vagyunk az átalakulásra, és ez egyre sűrűbben történik velünk, talán a felgyorsult magasabb energiáknak köszönhetően, melyek a behangolódás folyamán következnek be fénytestünkben.

Felgyorsult energiák

Az ősi látnokok és az elmúlt hosszú idők napjainak őrzői mély affinitást tápláltak a mennyek tanulmányozására, és észrevették, hogy voltak világok a világokban, melyek természetükből adódóan összekapcsolódtak azokon a[z adott] naprendszeri és bolygóciklusokon keresztül, melyek a nagyléptékű kozmikus tervnek megfelelően működtek. E ciklusok és befolyásaik részei a nagyobb tervnek, a tervek és célok számos szintjét tartalmazzák; az ősi időkben az emberiség e kozmikus tánc nagyon jelentős részének tekintette a földi életet. Számos kultúra már úgy látta előre a nanoszekundumot, ezt a huszonöt éves periódust 1987 és 2012 között, mint a nagy kozmikus ciklus legeslegfontosabb részét, olyat, mely magába foglalja az emberiség tudatosságának teljes átalakulását. A nanoszekundum megmutathatja a kiutat a hosszú ideig uralkodó, önmagatok által magatokra vett tudatlanság és zűrzavar állapotából az emberi átalakulás gyorsan kezdődő aranykorába. E jövő emberei képesek lehetnek a lehetséges jövők változatosságából olyan hidat találni, ami átvezet az egyik korszak végétől a másik kezdetéig. Felismerték, hogy átalakíthatják magukat megtisztulásokon, beavatásokon, és nagy spirituális teszteken keresztül, miközben úgy tűnik, hogy világuk részeire szakad illesztékei mentén. Ez a teljes huszonöt éves periódus emberek milliárdjait vonzhatja – mindenki a Földön akar lenni, mert az energia felgyorsulása oly rendkívüli; olyan, mintha ezer éveket élnének pusztán huszonöt év alatt, vagy mintha életek százait élnék le egyetlen életbe foglalva. Ezen időszak folyamán az egyéni és kollektív tesztek lehetőségként szolgálnak, hogy [általuk] jobban tudatossá váljanak a sokkal kiterjedtebb valóságra. Az emberiség egésze érdekelt ezen évek során az erőt hordozó döntések meghozatalában, hiszen ezek a döntések határozzák meg azt a világot, melyben utána élhetnek, ahogy 2012 téli napfordulójával új [világ]verzió kezdődik. ...
A felgyorsult energia sebessége és intenzitása három különálló fázisra bontható, [melyek közül] mindegyiket úgy tervezték, hogy igazodjon az emberiség kiterjedő tudatosságához, melyet a sejtszinten ható új fényfrekvenciák magukkal hozott ritmusa és mintázata teremt meg. Miközben az energia folytatja a gyorsulást, egyre rövidebb és rövidebb idő telik el egy-egy krízis és a rákövetkező között, és exponenciálisan nő a lehetőség annak felismerésére, hogy a külső világ a belső valóság visszatükröződése. A valóság kiterjedtebb keret[rendszer]ében egy-egy krízis tekinthető a lehetőségek kereszteződésénél találkozó elmék gondolatának – olyan kereszteződésnek, ahol felismered, hogy pontosan hol vagy, és tudatosan megválasztod a legjobb kimenetelt arra, ahol éppen jársz. A felgyorsult energia huszonöt éve alatt a kozmikus sugárzás folyamatos, jól adagolt növekedése segítségével megváltozol, ami segít téged a tudatosságban bekövetkező mérhetetlen változáshoz való alkalmazkodásban és igazodásban – és ez az, melynek elérése céljából idejöttél.

Talán eltűnődsz az energia növekedésének állapotáról és céljáról. Meg fog ez őrjíteni téged? Vagy több irányítást és hatalmat ad saját életed felett? A gyorsulás tényleges célja, hogy tanítson téged, és mindazokat, akik részt vesznek benne – tanítson a kozmikus törvény megtestesítéséről, a romboló viselkedés uralmának legyőzéséről. A régi idők emberei megértették, hogy vannak törvények, melyek kormányozzák az univerzumot és multiverzumot, és azt, hogy minden közvetlenül kapcsolódik a mennyek történéseihez. Az elsődleges törvények egyike: A gondolat teremti a valóságot. Miközben minden folytatja egyre gyorsabb és gyorsabb haladását, ez önmagát igazoló nyilvánvaló tanítássá válik, miközben amit gondolsz egyre nagyobb és nagyobb sebességgel materializálódik. Ahogy gyorsul az energia, egy természetes belső folyamat harmóniában együttműködik a belső s külső erőkkel, hogy segítsen téged a változás energiájának beintegrálásában. Úgy döntöttél, hogy itt leszel ebben az időszakban, amikor a gondolatok a teremtés felismert eszközévé válnak, és formába manifesztálják a valóságot, és hogy lehorgonyozzák a valóságba azt a tudást, hogy spirituális lényként felelős vagy az életedért. Ki lehet nyilvánítani: „Ott voltam, és megéltem. Megtettem; elkezdtem megtervezni az életemet saját jól-megformált szándékaim szerint.” – ami értékes eredménye bárki spirituális folyamatának.

A felgyorsult energia e periódusai idején minden felgyorsul és sokkal nagyobb sebességgel manifesztálódik. A Galaktikus Központhoz való égi igazodás erőteljes energiatovábbításokat idéz elő, melyek a Földön mindenre hatnak, és ezek a magasfeszültségű energiák folytatják a valóságotokba való belépésüket és felgyorsítják a dolgokat, sokkal jobban tudatában kell lenned gondolataidnak és üzeneteidnek, melyeket kiküldesz.

Emlékezz rá, hogy gondolataid kisugárzódnak, mint az energia frekvenciái, és hasonló módon működnek, mint ahogy a postagalambot trenírozzák az üzenet küldésére – a gondolatok a szó szoros értelmében kiszállnak az elmédből, és mindahhoz hozzákapcsolódnak, amire gondolsz. És a felgyorsult energia ezen időszaka során minden felgyorsul, és sokkal nagyobb sebességgel manifesztálódik. A manifesztáció kozmikus törvényeinek megértése olyan, mintha tiéid lennének az Univerzum kulcsai. Ha tudatában vagy a gondolataidnak, tudván, hogy azt kapod, amire fókuszálsz, akkor aztán – ideális esetben – tudatosan megteremted az általad kívánt életet. De ha véletlenül abban hiszel, amit a gondolkodás kontrollálásával elad a domináns média-üzlet, akkor követed a programot és kihasználnak. A felgyorsulás idején gondolkodnod kell, és mindenre rákérdezni, és késznek kell lenned a saját utadra az életben, a célból, hogy az igazság sok rétegét megismerd, melyek meghatározzák a valóságodat.

Bárki képes aktiválni veleszületett képességét, hogy felébredjen, és sokkal nagyobb távlatból fedezze fel az életet.

Eltűnődhetsz azon, hogy az egyének számára lehetséges-e, hogy megváltoztassák életük folyását. Értékeid és hiedelmeid határozzák meg tapasztalataidat, és bizonyosan megvan a szabadságod és a szabad akaratod, hogy valamelyiket, vagy mindkettőt megváltoztasd, más irányba terelve így bármikor kiválasztott ösvényedet. E valóságban meghatározhatod magad azzal, hogyan reagálsz a tapasztalataidra. Önmagad felmérésének és értékelésének révén "az osztály fejévé" teheted magad, vagy visszatarthatod magad. Amikor belépsz a 3D valóságba, magaddal hozod a sejtjeidben kódolt ősmintázatodat [blueprint]; Identitásod kiolvasható a testedből, és képileg ábrázolható a bolygók állásával születésed idején. A neved, a véred, az energiameződ mind személyiséged meghatározott sajátosságait hordozzák, csakúgy mint azt, hogy mit érhetsz el ebben az életedben. Ajándékaid és lehetőségeid benned tárolódnak, de semmi esetre sem korlátozzák kibontakozásodat; inkább olyanok mint az eszközök, melyek identitásodat tükrözik. Mindig gyakorolhatod szabad akaratodat, és a lehetőségek széles spektrumából választhatsz; Felfedezed önmagad egyéb lehetséges verzióit minden választásodban, mellyel valaha is szembekerültél. Össze vagy kapcsolva jelen valóságoddal, mert ez tükrözi vissza jelenlegi személyes hiedelmeidet és elmeállapotodat. Életed és valóságod egyrészt megjövendölhető a rád és a környezetedre ható energiák révén, és másrészt ugyanilyen mértékben megjósolhatatlan arról az oldalról, hogy hogyan fogsz reagálni ezekre. Bárki képes aktiválni veleszületett képességét, hogy felébredjen, és sokkal nagyobb távlatból fedezze fel az életet, hiszen a kozmikus erők és a finom-energiák szubatomi szinten hatnak rád, és képesek bekapcsolni új bepillantásokat és előérzeteket, amelyek életed lefolyásának megváltoztatásához vezethetnek téged.

A létezés során periodikusan szükséges – ahogy megérted a teret és időt – hogy lehetőségeket teremts a törmelékek bizonyos típusaitól való megtisztulásra. Talán fizikai törmelékekre gondolsz; mindazonáltal mi energetikai törmelékekre hivatkozunk, leginkább a az alacsony vibrációk frekvenciáira, amelyek elhibázott életprogramjaidként felgyűltek – külső világodban csakúgy, mint belső környezetedben. Az idővonalak mentén történő gyógyítás szükséges ahhoz, hogy feloldódjon a felhalmozódott pszichés és érzelmi energia masszív építménye, ami a DNS-struktúrában tárolódik. A DNS üres szemétnek tartott szakaszai azok, amelyek ténylegesen létfontosságú "felvételeket" rögzítenek, és az információ fontos kulcsait tárolják. E tekintetben a DNS-ed saját információs hálózatában hordozza őseid leszármazási vonalát. Az emberi test aprólékosan megtervezett eszköz, teljes mértékben képes a képek, lenyomatok, személyes benyomások megőrzésére, melyek pontosan feljegyzésre kerültek, pillanatról pillanatra, és sejtszinten tárolódnak. Ez végül az érzékszervi benyomások nagy tömegeként halmozódik fel, ami generációról generációra átadódik, a természetes pszichés befolyáson és a vérvonal telepátiáján keresztül. Minden családban ezzel járóan erős pszichés kapcsolódás van, mert az információk közös bázisa és a családiasság a vérben hordozódik. Az idő sugárútjain keresztül sejtjeid mindig kommunikálják elméd állapotát genetikai családod felé.

Az 1987 és 2012 közötti időszak – vagy a "nanoszekundum" a [majdani] krónikákban – magába foglalja a Galaktikus Központ erőforrásához – vagy a [Kozmikus] Anya Méhéhez - való újrakapcsolódást, azon felelősség elfogadásával, hogy eltakarítjátok a hatalmas mennyiségben felhalmozódott negatív energiájú [energetikai] hulladékot, ami lezárja a valóságotokat. Végső soron a "nanoszekundum" arról szól, hogy megtapasztaljátok [érzékelésetek] fokozottan éber állapotait, a célból, hogy felismerjétek, kik vagytok valójában. Bár időnként az óriási mennyiségű feldolgozatlan energia elfelhőzi az ahhoz kívánatos tisztaságot, hogy újrakapcsolódjatok saját mély belső bölcsességetekhez. Ekkor át kell alakítani, [kialakulásuk] célját megértve a DNS-ben tárolt kódolt fájdalmat és elkülönültséget, és az áldozatiság és az erőtlenség erős hiedelmeit, aztán az úgynevezett múltból eredő érzékleteket – melyeknek [még] megvan az összes erejük. Az események és tapasztalatok a félelem-alapú hiedelmek eredményei, és így kódolódtak be a DNS-be – nagyon fontos gyógyítani ezeket, mert ha e tapasztalatok jelentését és célját nem értitek meg, akkor, ahogy mondani szokták, a történelem meg fogja ismételni önmagát.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében az oldal kezelője akkor is felelős a kommentekben elkövetett jogsértésekért, ha azokról az adott pillanatban még nem is tud, ezért a hozzászólások csak moderálás után jelennek meg.

Rólunk

Ha talán valami olyat vársz, amit te magad sem tudsz megmagyarázni, hiszed, hogy eljöhet a változás, de kevés a tény, amire alapozhatsz? A sok kérdésre, válaszok helyett, újabb kérdéseket kapsz? Hidd el, nem vagy egyedül! Gondolkodj velünk olyan témákban, amelyek tágítják tudatod! Szeretettel várunk!

Könyv ajánló

  • Drunvalo Melchizedek - Az élet virágának ősi titka I-II
  • Balogh Béla - A végső valóság
  • Balogh Béla - A tudatalatti tízparancsolata
  • Zecharia Sitchin - A tizenkettedik bolygó
  • Zecharia Sitchin - Az Istenek városai
  • Zecharia Sitchin - Dimenziókapu
  • David R. Hawkins - Erő vs. erő
  • David R. Hawkins - A valódi ÉN hatalma
  • A hetedik pecsét feltörése

Követés Email-en

Népszerű bejegyzések